"We spreken spaans vanaf de eerste les"

Zakelijk Spaans

"Een bedrijfscursus Spaans biedt de mogelijkheid om de taal te leren en kennis te maken met de belangrijkste culturele verschillen, zodat u in uw specifieke werksituatie uw beroep met succes kunt uitoefenen."

Waarom een bedrijfscursus Spaans?

Voor een goede communicatie is meer nodig dan alleen de taal. Daarom wordt in de cursus bijzondere aandacht besteed aan de specifieke manier van denken, werken en zakendoen in Spaanstalige landen.

Filosofie

Het doel van de lessen is om een programma aan te bieden dat aansluit op de behoeften van het bedrijf en de deelnemers. De cursisten merken dat ze bruikbare strategieën leren om in dagelijkse werksituaties in het Spaans te communiceren.

Daarvoor is het van wezenlijk belang om over een professionele docent te beschikken met ervaring in het geven van lessen gericht op het Spaans in het bedrijfsleven. Een docent:

  • met een dynamische, enthousiaste en flexibele instelling.
  • die een persoonlijke benadering biedt.
  • die in staat is om de activiteiten af te stemmen op de specifieke situatie van uw bedrijf.
  • die openstaat voor de wensen van de deelnemers.
  • die op de hoogte is van de nieuwste methodologische ontwikkelingen op het gebied van het vreemdetalenonderwijs.

Vier kernpunten van de werkmethode

  1. Oriënterend gesprek: in een eerste gesprek met het bedrijf worden de specifieke behoeften en de doelstellingen die men met de cursus wil bereiken, vastgesteld.
  2. Intakegesprek: in een persoonlijk gesprek met iedere deelnemer wordt, door middel van schriftelijke en mondelinge tests, het niveau van het Spaans vastgesteld, waarna er een programma wordt opgesteld dat aansluit op de behoeften vanuit de werksituatie, de leerstijl en interesses.
  3. Voortgangsrapportage: gedurende de cursus krijgen de deelnemers vragenlijsten waarmee zij zelf hun prestaties kunnen beoordelen. De docent is altijd bereid om op verzoek van de cursisten uitleg te geven, of de doelstellingen en het tempo van de cursus aan te passen. Aan het eind van de cursus ontvangt het bedrijf een eindverslag. Daarin wordt de inhoud van de cursus vermeld, en de prestaties en de voortgang van de cursist tijdens de cursus worden gespecificeerd volgens de verschillende vaardigheden die in het Europese referentiekader zijn vastgelegd (luisteren, schrijven, lezen en spreken), of in de specifieke doelstellingen die voor de cursus zijn aangegeven.
  4. Kwaliteitscontrole: de deelnemers ontvangen tijdens de cursus twee beoordelingsformulieren, een halverwege de cursus en een aan het eind van de cursus,  om hun tevredenheid te peilen en om de lessen te evalueren.

Organisatie

De duur en intensiviteit van de cursus zijn afhankelijk van de specifieke behoeften van het bedrijf.
Een bedrijfscursus Spaans duurt minimaal 15 lessen van 2 uur.

Vraag een offerte aan

Neem contact op met Elisenda voor een offerte op maat.