"We spreken spaans vanaf de eerste les"

Klantenservice

Klachtenregeling

Het kan natuurlijk altijd gebeuren, dat u ergens niet tevreden over bent.

In dat geval, kunt u dit schriftelijk of per e-mail laten weten. Mocht uw klacht met de cursus te maken hebben, wacht er dan niet te lang mee, zodat er zo snel mogelijk op gereageerd kan worden. (Meestal binnen een week, maar uiterlijk 3 weken na het indienen van de klacht).

U kunt uw brief of e-mail richten aan Elisenda Durany. Zij neemt dan zelf contact met u op. Mocht er geen goede oplossing worden gevonden, dan kunt u uw bezwaren voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Zij geven vervolgens een onafhankelijk en bindend advies. 

Het klachtenreglement en de namen en adressen van de klachtencommissie kunt u hier downloaden.